PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er en Frivilligsentral?

En aktiv møteplass for alle

Sjetne Frivilligsentral skal være en aktiv møteplass for deg som enten ønsker å utføre frivillig innsats eller å motta en slik innsats.
Har du en liten oppgave du trenger hjelp til, det være seg oppheng av nye gardiner eller litt datahjelp så kan du trolig få hjelp via frivilligsentralen.
Ønsker du å være med å holde ”onsdagskaffen” åpen eller kan tenke deg å bistå noen som trenger hjelp til småoppdrag så vil vi gjerne høre fra deg.

Daglig leder av Sjetne Frivilligsentral er Siri Kvande og huner her for å knytte kontakt mellom mennesker. Har du noe på hjertet så ikke nøl med å ta kontakt. Vi har taushetsplikt!


I Trondheim finnes 11 frivilligsentraler, som alle har fokus på å motivere for ny frivillighet basert på lokale behov og ønsker. 

 

Aktivitetsskaping

Frivilligsentralens arbeid skal treffe alle grupper i nærområdet. Både barn, ungdom og eldre skal finne et tilbud gjennom Frivilligsentralens aktiviteter.
Likeså prøver vi å være en aktiv samarbeidspartner for både kommunen lag og organisasjoner og næringslivet.
Vi skal ikke være en trussel mot allerede etablerte aktiviteter og tilbud i nærmiljøet, men skal ha fokus på å ”tette igjen” de udekkede behovene som finnes og som etter hvert dukker opp via ønsker fra dere som bor her.

 

 


Ny frivillighet

Frivilligsentralens fortrinn sammenlignet med frivillige organisasjoner er at det kan settes av mer tid til organisering og ledelse av frivillig arbeid på grunn av offentlig støtte. Men, ansatte til tross suksessfaktoren ved frivilligsentralen er de frivillige. Uten de frivillige medarbeiderne – ingen frivilligsentral.
Gjennom frivilligsentralen kan du melde deg til frivillig innsats akkurat når det passer for deg, og det er du selv som bestemmer hva du vil bidra med og hvor lang tid du kan avsette.
Mange unge ønsker å gjøre en innsats for andre og når vi har sosiale sammenkomster eller kulturelle arrangement har vi ofte hatt skoleelever med oss som frivillige både til å lage mat, servere og rigge lokaler.


 

Oppgavene er mange

Svært mange av de aktivitetene og tiltakene vi har satt i gang har kommet i gang på initiativ fra frivillige som har tatt kontakt med Sjetne Frivilligsentral fordi de hadde en ide eller et ønske om en aktivitet for nærmiljøet sitt.
Sånn vil vi aller helst ha det.
Er det noe du brenner for skal skje i Sjetnemarka, Kroppanmarka eller Okstad så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med frivilligsentralen.

Sammen kan vi kanskje sette din ide ut i livet?
Ved frivilligsentralen kan vi bidra med å søke økonomisk støtte, igangsetting, formidling av frivillige og skape blæst om tiltaket.
Vi har allerede liste med ønsker om nye tiltak både på dagtid og kveldstid, og mange av disse vil bli realisert i løpet av året.