Friområder, benk & sti

Sammen deg bidrar vi til at benker, stier og friområder i nærområdet vedlikeholdes og fornyes.

Aldersgruppe: 2 til 90 år

OM AKTIVITETEN FRIOMRÅDER, BENK OG STIER:

Noen av disse områdene har vi satt oss som mål å utvikle, vedlikeholde og gjøre mer tilgjengelig for oss som bor i Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og på Tiller. Til dette trengs gode ideer, økonomisk støtte, tillatelser og dugnadsinnsats. Aktuelle områder hvor frivilligsentralen involverer seg/ønsker å involvere seg:

STORHAUGEN - gapahuk og pålplass                                                                                                                         Storhaugen er et område som blir flittig brukt av skole og barnehagebarn. Området er bra, men med litt innsats kan Storhaugen bli enda mer egnet. Den gamle gapahuken som står på toppen er ødelagt og må rives. Bålplassen kan ikke brukes, og det mangler benker. Området er også flott med tanke på utvikling av et spennende leikeområde med utgangspunkt i naturlig materiale. Innsats for andre ved Sjetne ungdomsskole har gjort en stor innsats for å fjerne trær, gress for å få frem utsikten fra toppen. Vi har signert 10 års leieavtale med Geno som eier området. 

BENKER I NÆRMILJØET                                                                                                                                               Frivilligsentralen har, sammen med gode samarbeidspartnere, investert i benker i nærmiljøet. Noen er malt i glade farger for å være et lyspunkt i tilværelsen. Benkene er først og fremst utplassert for å gjøre det mulig å ta seg en gåtur i nærmiljøet, og ha mulighet for å sette seg ned for en pust i bakken. Følgende benker har Sjetne frivilligsentral ansvar for:

 • Josteinbenken      Grønnmalt benk som står plassert ute på pynten ved fotballløkka i Starrmyra. Utsikt over hele byen. Har fått navn etter Jostein                                          Troøyen fra Sjetnemarka, som i en alder av 80 år brukte ryddesag og gjorde området rundt benken tilgjengelig for utsikt.
 • Martinbenken        Grønnmalt benk som står på toppen Kirkstien, men er midlertidig fjernet pga anleggsarbeid med ny vei. Har fått navn etter Martin                                     Kjøren fra Sjetnemarka, som har vært aktiv i utplassering av alle benkene.
 • Vennebenken         Grønnmalt benk som står utenfor Sjetne Bydelshus
 • 98èr benken           Rødmalt benk som står plassert ved Okstad terasse. Følg en liten sti fra p-plass øverst i boligfeltet. Ble gitt i gave fra                                                            avgangselevene ved Sjetne skole i 2014. Elevene var født i 1998, derav navnet 98èr benken.
 • Hvilebenk               Oransje benk som står midt i bakken i Øvre Sjetnhaugan
 • Sjetnebenken        Lilla benk som står plassert langs gang&sykkelveien inn/ut av Sjetnemarka
 • MTG benken          Oransje benk som står i skogholtet ved ny bebyggelsen i Tonstadbrinken. Sponset av malefimaet MTG
 • Utsiktsbenken       Oransje benk som står på utsiktspunktet ytterst i Egganveien. Liten sti går inn ved Egganveien 48b. Flott utsikt
 • Minnebenk             Solfrid & Tors minnebenk i beiset tre, står ved skotthyllbanen. Ble kjøpt etter minnegave etter Solfrid og Tor Halvorsens død.
 • Ørnulf benken        Beiset trebenk som står i atriumet i Sjetne park/Lykkmarka 76. Ble kjøpt av midler fra minnegave etter Ørnulf Pedersens død.
 • Bli kjent benken    Ny benk i 2020. Står på toppen av den bratte bakken opp Snarveien mellom Lunderhaugen og Tiller.
 • Tankebenken            Ny benk i 2020. Står på Sjetneøya, langs bredden av Nidelva i Pilegrimsleden. 
 • Drømmebenken       Ny benk i 2020. Står på Storhaugen og har flott utsikt over store deler av sør og vest sida av Trondheim.


SJETNE PARK                                                                                                                                                                 Hver vår bidrar frivillige en stor innsats for å rake løv fra plener og under busker, plukke søppel og rydde i parken. Trondheim bydrift stiller med container, og kjører vekk hageavfallet/søppelet når vi er ferdige. I den grønne årstiden bruker frivilligsentralen parken mye. På ønskelista i parken står: Flere benker og bedre forhold for å spille boccia.


VEDLIKEHOLD AV STIER

Frivilligsentralen bidrar til å gjøre ferdsel på stier og snarveier i nærmiljøet til en trivelig opplevelse. Vi rydder søppel, gruser stier og holder vegetasjon nede. Høsten 2020 har vi lagt 90 meter med klopp langs pilegrimsleden mellom Øvre leirfoss og Sjetneøya.


 Få omgjort skatebakken i Lunderhaugen til akebakke

Balløkka i Haldor Flatens veg


Hva kan frivillige bidra med:

Grave en grøft, legge en fiberduk, bære sand, bruke ryddesag/gresstrimmer, plukke søppel, sette opp skilt, hogge trær (etter avtale) komme med ideer. Rett og slett vise interesse for at vi sammen kan ta vare på de fine naturmulighetene vi har i nærmiljøet.


Har du lyst til å bidra som frivillig? Meld deg gjerne på sjetne.frivilligsentral.no, under rubrikken "Vi trenger frivillige". Huk av på rubrikken Friområder, benk & sti.

Du kan også kontakte frivilligsentralen og melde deg som frivillig her

2022 © Sjetne frivilligsentral