Handyman - stier & benker

Frivilligsentralen tar ansvar for noe av uteområdet i nærmiljøet vårt. Det være seg stier, benker og turforslag.

Aldersgruppe: 14 til 100 år

Om handyman - stier & benker

Frivilligsentralen ivrer for å gjøre det så trivelig som mulig i nærområdet. Vi har f.eks utplassert 10 fargerike benker. De trenger vedlikehold. Kanskje skal vi utplassere noen flere også? Vi sørger for at stier holdes fri til ferdsel om sommeren. Derfor har vi kjøpt vår egen ryddesag til dette. Vi sørger for at de mange stiene holdes mest mulig tørre. Kanskje lager vi også nye stier der dette føles nødvendig. Det er mange oppgaver som kan gjøres, om man bare har folk nok.

Når foregår det:

Vi satser på innsats i den grønne årstiden.

Målgruppe:

Her kan alle delta, tenker vi.

Hva kan frivillige bidra med:

Grave en grøft, legge en fiberduk, bære sand, bruke ryddesag, plukke søppel, sette opp skilt, navngi snarveier osv.

Har du lyst til å delta som frivillig? Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her.

2019 © Sjetne frivilligsentral