Kurs og temakvelder

Når frivillige har noe de ønsker å lære bort, så inviterer vi til kurs eller temakvelder.

Aldersgruppe: 20 til 80 år

OM VÅRE KURS & TEMAKVELDER

Her ønsker vi å tilby folk i nærmiljøet korte kurs hvor man lærer noe, men kanskje like viktig at man møter andre i nabolaget. Gjennom årene har vi gjennomført kurs i bridge, sushi, italiensk, fotografering, sjakk, decoupage, toving mm.

Når foregår det:

Vi arrangerer kurs og temakvelder med ujevne mellomrom, avhengig av når vi har kursledere som har anledning til å stille opp. 

For tiden har vi ingen planlagte kurs og temakvelder.


Målgruppe:

Alle som har lyst til å lære noe.

Hva kan frivillige bidra med:

Hvilke kurs og temakvelder vi kan tilb,y avhenger av hvem som tar kontakt med frivilligsentralen og tilbyr seg å holde kurs. Vi ønsker derfor kontakt med deg som kan noe, og har lyst til å lære bort til andre. Det kan være språk, noe kunstnerisk, matlaging e.l.


Har du lyst til å bidra som frivillig? Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her.

2022 © Sjetne frivilligsentral