Ny i nærmiljøet

Vi ønsker å bidra til at alle skal finne seg til rette i nærmiljøet vårt.

Aldersgruppe: For alle

Om "Ny i nærmiljøet"

Når man flytter til et nytt sted, vil man som regel starte helt på nytt med det meste. Man skal bli kjent med naboer, finne ut om det er fritidsaktiviteter i nærmiljøet og om det finnes turmuligheter. Ikke minst skal man bli kjent med historien, tradisjoner og uskrevne regler for bomiljø. Alt dette tar som regel lang tid. For mange vil vennskap og varierte fritidsaktiviteter være avgjørende for om man trives på et sted.

Et godt triks for å bli kjent på et nytt sted er å oppsøke folk og steder som har lik interesse som deg. Men, hva gjør du for å finne ut hva som skjer i nærmiljøet? Det kan ofte gå måneder og år før nyinnflyttede får hilst på sine nærmeste naboer. Vi trøndere er ikke akkurat kjent for å være de første til å ringe på døra og presentere oss som den nye naboen.

I nærområdet vårt pågår det en stadig utbygging av nye boliger.   I Sjetnemarka forberedes det for en dobling av innbyggertall når utbygginga på Hallsteinjordet ferdigstilles. I nærområdet vårt i dag bor det;

  • ca 3200 i Sjetnemarka
  • ca 2500 i Okstad/Kroppanmarka
  • ca 7000 på Tiller


Sjetne frivilligsentral ønsker å bidra til at det skal være attraktivt, trivelig og engasjerende å komme flyttende til nærmiljøet vårt. Derfor ønsker vi å igangsette et prosjekt som vi har kalt "ny i nærmiljøet"

Hva kan frivillige bidra med?

Foreløpig har frivilligsentralen bare en ide om at et slikt prosjekt hadde vært viktig. Rett og slett lage en introduksjonpakke og planer for hvordan vi som allerede bor her kan være oppmerksomme og inkluderende når nye flytter til nærmiljøet. Nå ønsker vi å knytte til oss engasjerte frivillige som har lyst til å utforme ideen sammen med oss. DVi ser for oss å danne en aktivitetsgruppe på ca 6 personer med litt ulik bakgrunn. Du må gjerne være; nyinnflyttet, ha bodd i nærmiljøet i mange år, ha vært med i organisasjonslivet, være ungdom, være senior. Viktigste egenskapen er at du må ha lyst til å bidra for nærmiljøet.


Når og hvor foregår aktiviteten?

Vi håper å kunne være i gang med første idemøte i prosjekt "Ny i nærmiljøet"  før sommeren 2020.  Kanskje har vi tenkt ut lure planer slik at vi kan komme igang som "velkomstkomite" medio oktober? 


Kan du bidra som frivillig? Meld din interesse på sjetne.frivilligsentral.no, under overskriften "vi trenger frivillige" 

Du kan også kontakte oss på post@sjetne.frivilligsentral.no eller telefon 9412 78442020 © Sjetne frivilligsentral