Trenger du en håndstrekning?

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever vi at rollene skifter.

Ved frivilligsentralen  får vi ofte spørsmål om vi har frivillige som kan bidra med å løse oppdrag for enkeltmennesker i nærmiljøet. Det være seg hagearbeid, snømåking, følgetjenester, datahjelp o.l.

Om frivilligsentralen klarer å hjelpe deg med dine ønsker, avhenger av om vi har frivillige som har  sagt seg villige til å bidra med slike oppdrag. Vi kan derfor ikke garantere at vi kan finne noen som kan hjelpe deg, men så fremt vi har kapasitet vil vi prøve å finne noen som kan hjelpe deg. Vi må iallefall ha en ukes tid på oss fra spørsmålet ditt kommer til vi evt kan rekke å se om vi finner noen som kan bistå deg.

I vårt nærområde opplever vi at de aller fleste som melder seg som frivillige helst ønsker å være med på å skape trivelige møteplasser for andre. For at nærmiljøet vårt skal bli triveligst mulig, mener vi at det er viktig at det finnes mange og varierte møteplasser hvor folk rett og slett kan komme seg ut av godstolen og møte andre. 


Har du lyst til å være med som frivillig? Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her, så finner vi sammen ut hva du kan bidra med i nærmiljøet. Her er det mange muligheter.


Kontaktinfo Sjetne Frivilligsentral:

tlf. 94 12 78 44

post@sjetne.frivilligsentral.no
 

Flere dokumenter

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at Sjetnemarka og Okstad blir demensvennlige nærmiljø

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Utlånsutstyr

Kanskje har frivilligsentralen utstyr som du kan låne i stedet for å kjøpe?

Vårt styre

På årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral 26. februar 2019 ble det valgt nytt styre.

Årsmøteprotokoller

Her vil du finne protokoller og årsmøtegodkjente dokumenter for Sjetne Frivilligsentral.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Sjetne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018

Åpningstider

Våre faste åpningstider er mandag til torsdag. I ferietider vil det være egne åpningstider.

Kontakt oss

Her ser du hvem vi ansatte ved Sjetne Frivilligsentral er, og hvordan du kan nå oss.

Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å klare det trenger vi frivillige som har lyst til å være med på å bidra.

Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

Om nærmiljøet

Sjetne Frivilligsentral har definert sitt nærmiljø til å være Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller

PÅMELDINGER

Frivilligsentralen tilbyr jevnlig aktiviteter som vi må ha påmelding til.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sjetne frivilligsentral