Lørdag 21 November
kl. 16:00 - 19:00 Åpen hall ungdom Sjetnehallen
Vi har fått tilskuddsmidler til å gjennomføre Åpen hall på lørdager frem til påske.

Pga smittevern restriksjoner vil vi være nødt til å begrense gruppene som får benytte hallen. De tre timene vi har til rådighet vil bli fordelt mellom allerede fastsatte treningsgrupper i idrettslaget, samt elever fra 10. trinn på Sjetne skole.

Åpen hall skal ikke erstatte vanlig trening, men organiseres og gjennomføres fullt og helt av ungdommene selv. Maks størrelse på gruppe i hallen skal ikke overstige 20 stk.

Om smittetilstanden blir synkende i 2021 kan det være aktuelt å åpne opp for andre grupper. 

Åpen hal ler støttet med tilskuddsmidler fra Trondheim kommune.


2020 © Sjetne frivilligsentral