Lørdag 28 Mars
kl. 16:00 - 18:00 Lørdag i Sjetnehallen (avlyst) Sjetnehallen
I vinterhalvåret inviterer vi til aktivitet i regi hvor du selv bestemmer innhold i TOBB-hallen på lørdager.


2020 © Sjetne frivilligsentral