Torsdag 14 Mai
kl. 12:15 - 13:30 Lunsj etter trimmen Sjetnehallen klubbrommet
Etter Sterk & stødig trimmen, inviterer vi to torsdager i måneden til varm lunsj i klubbrommet i Sjetnehallen.


2019 © Sjetne frivilligsentral