Lørdag 1 Februar
Månedens turmål flyttes Sjetnemarka, Okstad & Tiller
Den første i hver måned flytter vi den hvite postkassen som markerer månedens turmål til et nytt sted i nærområdet.


2020 © Sjetne frivilligsentral