Tirsdag 13 April
kl. 09:30 - 15:00, Sjetne frivilligsentral Matutdeling
En gang i måneden har vi utdeling av mat fra Matsentralen som fortsatt er spisbar!

En gang i måneden henter noen fra Tiller menighet og Sjetne Frivilligsentral mat fra Matsentralen og deler ut til noen som trenger ekstra hjelp i hverdagen.

Maten hentes enten fra Tiller menighetssenter, Romemyra 66 eller fra Sjetne Frivilligsentral, Parallellen 18. Om du har vanskeligheter med å hente mat på grunn av helsesituasjonen, prøver vi å finne en løsning.

For datoer og nærmere info ta kontakt med diakon Kaarina Kauppila, e-post kk876@kirken.no eller tlf. 48238105.

Les mer om Matsentralen
2021 © Sjetne frivilligsentral