Tirsdag 13 Oktober
kl. 12:00 - 14:00 Matutdeling fra Matsentralen Frivilligsentralen
Trenger du, eller kjenner du noen som trenger litt ekstra til matbudsjettet? Vi bidrar med utdeling av mat fra matsentralen

En gang i måneden henter frivillige fra Tiller menighet og Sjetne Frivilligsentral mat fra Matsentralen og deler ut til noen som trenger ekstra hjelp i hverdagen.

Vi har fått mulighet til å hente overskuddsmat fra Matsentralen i Trondheim til de som bor i nærområdet. Om du har lav økonomi og trenger ekstra hjelp i hverdagen, ta kontakt med diakon Kaarina Kauppila. Før førstegangs oppmøte fyller man ut et søknadsskjema og blir registrert etter en liten samtale. Vi ber ikke om noen form for dokumentasjon på hvorfor du søker hjelp til mat. Vi har taushetsplikt.

Et husstand kan få mat ved behov max en gang i måneden. Maten hentes enten fra Tiller menighetssenter, Romemyra 66 eller fra Sjetne Frivilligsentral, Parallellen 18. Om du har vanskeligheter med å hente mat på grunn av helsesituasjonen, prøver vi å finne en løsning.

For datoer og nærmere info ta kontakt med diakon Kaarina Kauppila, e-post kk876@kirken.no eller tlf. 48238105.

Les mer om Matsentralen


2020 © Sjetne frivilligsentral