Onsdag 24 Juli
kl. 11:00 - 14:00 Sommer sammen i Sjetnemarka Frivilligsentralen
Ungdom tar ansvar for igangsetting av trivelige aktiviteter på onsdagene i sommerferien. Er været dårlig er man kanskje inne. Er været fint kan parken være aktuell å benytte.

Om sommeraktiviteter

Selv om frivilligsentralens ansatte tar noen ukers sommerferie så ønsker vi å tilby ulike trivselsaktiviteter gjennom sommer månedene. Det er mange i nærmiljøet som ikke reiser bort og da kan det være hyggelig å møtes til litt kos og hygge også på sommeren.

Når og hvor foregår det:

Sommeraktiviteter foregår i perioden 15. juni-15. august

Målgruppe:

Først og fremst seniorer som er hjemme i sommermånedene, men her er det fritt frem for alle å delta på det man ønsker.

Hva kan frivillige bidra med:

Har du lyst til å bli frivillig ved Sjetne Frivilligsentral?

2020 © Sjetne frivilligsentral