Mandag 12 November
kl. 10:30 - 11:30 Sterk & stødig Tiller Tiller helse og velferdssenter
Bli med på treningsgruppe for seniorer, hvor målet er å forebygge balanseproblemer.

Trondheim kommune ved enhet for fysioterapi, tilbyr treningsgruppene sterk & stødig på mange plasser i byen. I vårt nærområde kan vi tilby to grupper; en på Tiller og en i Sjetnemarka.

Sterk & stødig gruppen på Tiller trener i storstua på Tiller helse & velferdssenter. Ta på lette klær og flate sko og kom og bli med. Har du ikke prøvd det før, får du tre prøvetimer før du bestemmer deg.

Instruktør på Tillergruppa er Ole Kristian Røstad.

Treningen varer 1 time og foregår med motiverende musikk til. Det settes opp stoler i ring som benyttes til deler av styrke og bevegelsestreninga.

Det selges klippekort for å delta. Hver time koster ca kr. 30,- Klippekortet har ingen begrensning i tid, så du trener når du ønsker. Klippekort selges via Hornemannsgården.

Påmelding skjer til Infosenteret for seniorer, tlf 72 54 67 91. 

For mere info, kontakt fysioterapienheten

2019 © Sjetne frivilligsentral