Tirsdag 15 Januar
kl. 12:00 Tillertreff - avlyst Miljøhuset på Starrmyra

Med økonomisk tilskudd fra Trondheim kommune satte Sjetne Frivilligsentral sommeren 2015 igang et toårig prosjekt for å skape nye møteplasser og flere engasjerte seniorer på Tiller. Gunn-Cathrine Espenes er engasjert som prosjektleder i 50% stilling.

 Tirsdag 21. august 2018

 12.00 - 13.30

 Miljøhuset på Starrmyra


Bit for Bit-Bilde for Bilde på Tiller-treff.


Seniorer er en viktig ressurs i sitt nærmiljø. For å bistå engasjerte seniorer har Sjetne Frivilligsentral tatt initiativ til å starte prosjektet "Senior på Tiller" Målet er å legge forholdene til rette for at seniorer i Tiller området skall kunne skape varierte møteplasser hvor naboer kan møtes og bli kjent.

Vi har ulike aktiviteter og grupper for seniorene på Tiller, vi kan nevne treningsgrupper, strikkeklubb, ettermiddagsaktiviteter, sporadiske turer og språkkafe på Sandmoen, hvor seniorer er språktrenere og hjelper de som er i asylmottaket å lære norsk. 

Hver tirsdag har vi åpent hus. Da kan man stikke innom for en kopp kaffe, nystekte vafler og en god prat, av og til har vi ulike aktiviteter, kanskje en quiz eller arrangement. 

Men det viktigste er at det er en arena for at man blir kjent og kanskje sitter du med en god ide som gjør ditt nærmiljø enda triveligere eller har en hobby du har lyst å dele med andre. Da er det bare å ta turen innom miljøhuset, så skal vi sammen finne en måte å få gjennomføre det på.

Velkommen skal du være!


2018 © Sjetne frivilligsentral