Godt voksne og eldre

Vi vil bidra til at den økende gruppen eldre i nærmiljøet skal ha gode muligheter for å bidra med sin innsats og deltagelse.

Aktiviteter

Kommende hendelser

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 21.01 12:00 Tillertreff Miljøhuset på Starrmyra
Ons 22.01 10:30 Gågruppe Sjetne Prix i Sjetnemarka
Ons 22.01 11:30 Onsdagskaffe Sjetne Bydelshus, glasshuset
Tor 23.01 12:00 Bowling Bowling1 & Gokart Hegstadmoen
Tor 23.01 12:15 Lunsj etter trimmen Sjetnehallen, klubbrommet
2020 © Sjetne frivilligsentral