Årsmøte Sjetne Frivilligsentral

Tirsdag 26. februar 2019 avholdes årsmøte i Sjetne frivilligsentral . Årsmøtepapirene som skal behandles er nå tilgjengelige.

Innkalling til årsmøtet ble utsendt 9. januar 2019. Rett og plikt til å møte i årsmøtet, med tale, forslags og stemmerett, har alle medlemsforeninger i Sjetne Bydelshus og medlemmene i styret. Andre med tilknytning og interesse for sentralen kan møte med talerett.

Sakspapirer som skal behandles i årsmøtet finner du her.

---------------------------------------------------------------------------2020 © Sjetne frivilligsentral