Årsmøte Sjetne Frivilligsentral

Tirsdag 18. februar er det klart for årsmøte i Sjetne frivilligsentral. Møt opp for å bli bedre kjent med frivilligsentralens arbeid. Sakspapirer finner du i denne artikkelen.

I år det det kun tradisjonelle årsmøtesaker som skal behandles. Aktivitetsomfanget vårt er imidlertid stort, så vi håper mange finner interesse av å møte opp for å bli bedre kjent med hva Sjetne frivilligsentral er involvert i. Imidlertid skal det være valg på ny styreleder. Valgkomiteen innstiller på at Marius Winge Austeen overtar som ny styreleder etter John-Arne Skolbekken.

Klikk her, så finner du alle årsmøtepapirene (Dagsorden, årsberetning og regnskap 2019, budsjett og handlingsplan 2020 og valgkomiteens innstilling.

Rett og plikt til å møte i årsmøtet, med tale/forslags og stemmerett, har alle medlemsforeninger i Sjetne Bydelshus og medlemmene i styret.                     Andre med tilknytning til og interesse for sentralen kan møte med talerett.

2020 © Sjetne frivilligsentral