Årsmøte Sjetne Frivilligsentral

Styret i Sjetne Frivilligsentral innkaller med dette til årsmøte i Sjetne Frivilligsentral 18. februar 2020.

Rett og plikt til å møte i årsmøtet, med tale/forslags og stemmerett, har alle medlemsforeninger i Sjetne Bydelshus og medlemmene i styret.                     Andre med tilknytning til og interesse for sentralen kan møte med talerett.

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet er 28. januar 2020.

2020 © Sjetne frivilligsentral