Demensvennlig nærmiljø

Frivilligsentralen inviterer til temakveld, hvor temaet er: Demensvennlig nærmiljø

Hva kan vi som bor i nærmiljøet bidra med for at det skal være trivelig og trygt å bo her, for personer med demens og deres pårørende? Frivilligsentralen tror at informasjon om sykdommen demens er nødvendig for å skape trygghet. Derfor inviterer vi og våre samarbeidspartnere til temakveld hvor vi gir rom for å bli kjent med sykdommen og tørr og stille spørsmål.

2020 © Sjetne frivilligsentral