Månedens turmål flyttes

I september finner du postkassa til Månedens turmål ved balløkka som ligger inne i snarveien mellom Carl Sjetnans vei og Halldor Flatens vei. Det vanker en liten premie på den som har gått til postkassa flest dager i september. Vinnerene for august er trukket, IngerTolnes, Willy Brandmo, Kari Ingebjørg Pedersen og Anton Flenstad! Dere kan komme innom sentralen for å hente en liten premie.


2020 © Sjetne frivilligsentral