Markapostan er utplassert

Da har frivilligsentralen utplassert 10 turmål i Sjetnemarka & Omegn. Vi håper at mange benytter anledningen til å finne Markapostene og gjøre seg enda bedre kjent i nærmiljøet.

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at de mange stier, snarveier og turområder som finnes i vårt nærområde blir benyttet av flest mulig. Derfor plasserer vi hver høst ut Markapostan. Finner du alle Markapostan er vi sikre på at du har blitt bedre kjent i ditt eget nærområde, samtidig som du har fått passe lange trimturer gående, joggende ,syklende eller trillende. Markapostan vil stå ute fra 1. september til 30. november. Vil du være med i trekningen av gjeve premier, så send inn registeringsark hvor du oppgir kodene som står på hver post. Du trenger ikke å ha funnet alle 10 postene for å være med i trekningen.

* Klikk her for brosjyren for Markapostan 2018.  Det er fritt frem for å printe ut.


* Klikk her - for Elektronisk svarskjema for registrering av Markapostan.

* Klikk her - for registreringsskjema for Markapostan  Sendes inn via epost eller postkassen vår.

* Kartutsnitt, alle poster


Turforslag til Markapostan

Noen av Markapostan befinner seg kanskje i områder hvor du ikke er så kjent. Kanskje er det ikke så lett å finne ut hvor på kartet postene er heller? For å hjelpe til med å finne Markapostan har vi laget forslag til turbeskrivelse til alle postene. Alle våre turbeskrivelser tar utgangspunkt fra Sjetne Bydelshus/Frivilligsentralen, men startstedet tilpasser du naturligvis selv. Turbeskrivelsene gir detaljert henvisning til hvor du skal gå og hvilke stivalg du skal ta, hvor langt det er og om det finnes rasteplasser underveis.  Vi håper du benytter deg av turbeskrivelsene, slik at du i løpet av høsten kommer deg frem til flest mulig av de 10 Markapostene. Vi ønsker god tur til liten og stor!

Markapost_1_Nidelva

Markapost_2_98er benken

Markapost_3_Termosen

Markapost_4_Hårstadmarka

Markapost_5_Rundhaugtjønna

Markapost_6_Pilgrim

Markapost_7_Storhaugen

Markapost_8_Leirgjerdet

Markapost_9_Benken_i_Egganveien

Markapost_10_Tveregga


2020 © Sjetne frivilligsentral