Matutdeling

Har du, eller kjenner du noen som har dårlig økonomi og ville satt på en kasse med mat fra matsentralen? Ta kon takt med oss.

Matsentralen Trondheim er en ideell forening som fordeler overskuddsmat fra matvarebransjen til ideelle organisasjoner. De fanger opp helt frisk mat som ellers ville ha blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkrav på gode marginer i holdbarheten. 

Tiller menighet og Sjetne frivilligsentral samarbeider med matsentralen og henter ut mat som fortsatt er spisbar fra matsentralen. Vi fordeler mat til mennesker i nærmiljøet som setter pris på litt ekstra for å få matbudsjettet til å gå opp. Vi har taushetsplikt.2020 © Sjetne frivilligsentral