Sommerjobb for ungdom 16-22 år

Søknadsfristen har nå utløpt. Sjetne frivilligsentral skal også i år gjennomføre " Sommer sammen i Sjetnemarka" Nå søker vi ungdom som har lyst på en annerledes, sjølstendig og trivelig sommerjobb!

Frivilligsentralen utgjøres av mennesker som uten lønn, gjør en ulønnet innsats for å skape trivsel og fylle ut tomrom i nærmiljøet. Frivilligsentralen ledes av daglig leder som har lønn for å koordinere den frivillige innsatsen og alle aktivitetene som gjøres. Daglig leder må også ha sommerferie. For at nærmiljøet også skal ha trivelige aktiviteter når daglig leder har ferie, tilbyr vi i år lønnede sommerjobber for ungdom i alderen 16-22 år, for å jobbe med aktiviteten «Sommer sammen i Sjetnemarka». Sommerjobb for ungdom gjennomføres med støtte fra Samfunnsutbytte Sparebank 1.


Aktiviteten "Sommer sammen" går ut på at ungdom og eldre skaper trivelige aktiviteter sammen i sommerferien. Det kan være en dagsutflukt, en vaffeldag, pratestund, Quiz, trim, hyggelige måltider mm. Ungdommen får ansvar for planlegging og gjennomføring, og de eldre i nærmiljøet inviteres til å delta. I tillegg ønsker vi også at ungdommen kan holde SjetneBoden åpen og gjennomføre ulike vedlikeholdsoppgaver på stier i nærområdet.

Vi har følgende sommerjobb for ungdom å tilby:

* 2 Trivselsverter i alderen 18-22 år.

* 6-8 Trivselsskapere i alderen 16-22 år ( født 2005-1999)


Trivselsvert vil bli teamleder for hver sitt team med Trivselsskapere. Teamet skal sammen lage et sommerferieopplegg med aktiviteter som skaper god trivsel for ungdom, eldre og nærmiljøet.

De to teamene får hver sin periode på 4 uker å jobbe i.

Første periode er ukene 25, 26, 27 og 28.

Andre periode er ukene 29, 30, 31 og 32.

I løpet av en 4 ukers periode, skal Trivselsvertene jobbe 100 timer, i gjennomsnitt 25 timer pr uke.

Hver av Trivselsskaperne får tilbud om jobb i 50 eller 100 timer i løpet av en 4 ukers periode.  

For å skape gode relasjoner i etterkant av «Sommer sammen», vil vi prioritere søkere som er bosatt i Sjetnemarka, Okstad og Tiller. Ungdommene vil få lønn etter avtale, i henhold til regelverk.

Før «Sommer sammen» starter opp vil det bli opplæring og planlegging over to kvelder i starten av juni. Disse timene inngår i sommerjobben.

Har du lyst til å jobbe ved Sjetne frivilligsentral i sommer?

Da sender du en kort søknad på e-post senest 19.mai til post@sjetne.frivilligsentral.no

I eposten må du huske å skrive:

  • Navn, fødselsdato, telefonnr, epostadresse og postadresse
  • Om du søker sommerjobb som trivselsvert eller trivselsskaper
  • Fortelle om du vil jobbe i første eller andre periode i sommerferien
  • Hvorfor du har lyst til å jobbe ved Frivilligsentralen i sommer
  • Litt skryt om deg selv hvor du forteller om erfaring du har fra andre jobber eller frivillig innsats


Vi leser gjennom alle epostene vi får innen fristen. Får vi for mange søknader, må vi nok si nei til noen.  Alle som sender søknad, vil få tilbakemelding fra oss senest 25. mai.

Sammen for et trygt, trivelig og aktivt nærmiljø.

Sjetne Frivilligsentral

Siri Kvande, daglig leder

Tlf 941278442021 © Sjetne frivilligsentral