TV-aksjonen 2018

Årets TV-aksjon arrangeres søndag 21. oktober. Innsamlede midler går i år til Kirkens Bymisjon. Tema for årets aksjon er "Mindre alene sammen"

Om TV-aksjonen

Pengene fra årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Tema for aksjonen er Mindre alene sammen.  Sjetne Frivilligsentral organiserer bøsseinnsamlingen i Sjetnemarka, Okstad og på Tiller og vi trenger mange bøssebærere på aksjonsdagen. Selve bøsseinnsamlingen foregår mellom kl. 16.00-18.00 på aksjonsdagen. Bøssebærere må være over 18 år, eller gå i lag med noen over 18 år. Har du lyst og anledning til å være bøssebærer i år? Da kan du klikke her, så kommer du til registreringsskjemaet for bøssebærere.

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

 Les mer om TV-aksjonen 2018 her.

2020 © Sjetne frivilligsentral