Utlån av sportsutstyr i SjetneBODEN

Fra 1. mars er det kun mulig å låne sports - og fritidsutstyr på mandagene. Se info i plakaten nedenfor.

Vinteren har vært fin og det har vært enorm pågang for å låne det sports- og fritidsutstyret vi har i SjetneBODEN. Vinteren er litt på hell og vi reduserer derfor åpningstidene i SjetneBODEN fra og med 1.mars 2021.

2021 © Sjetne frivilligsentral