Vi trenger frivillige besøksverter

Sykehjem åpner for at besøk mellom beboere og pårørende kan foregå. For å gjennomføre besøkene trengs frivillige besøksverter. Kan du bidra?
En ny hverdag gjør at nye behov for frivillighet blir skapt. Det har vi på frivilligsentralen erfart de siste to månedene. Retningslinjene for hva vi kan og ikke kan gjøre skifter fort. På kort varsel starter vi i uke 21 opp en ny aktivitet, så fremt vi har tilstrekkelig med frivillige som ønsker å bidra.
Den nye aktiviteten vil være frivillige besøksverter på Tiller helse og velferdssenter. 
En frivillig besøksvert skal være et bindeledd, slik at pårørende og beboere på sykehjemmet igjen kan møtes. Besøksverten skal påse at besøkene mellom pårørende og beboer kan gjennomføres i henhold til retningslinjer.

Vi ser for oss at faste besøkstidspunkt blir tirsdager kl. 12-14 og torsdag kl. 17-19. (kveldstidspunktet kan bli endret) 

Har du lyst og anledning til å bidra som frivillig besøksvert? 
Blir det en del frivillige så vil det kanskje bli 1 "vakt" annenhver uke på hver. Om du har lyst til å bidra som frivillig til at møter mellom mennesker igjen kan foregå, så kontakt Siri på frivilligsentralen. Du kan også melde deg direkte via sjetne.frivilligsentral.no , under rubrikken "vi trenger frivillige"
Bakgrunn for Besøksvert

Under koronapandemien har alle helse&velferdssenter og helsehus vært stengt. Pårørende har ikke fått besøkt sine kjære på sykehjemmene. Trondheim kommune åpner nå opp for at besøk mellom pårørende og beboere igjen kan gjennomføres, men under trygge og tilrettelagte rutiner.  For å legge tilrette for besøk mellom pårørende og beboere ønsker Tiller helse & velferdssenter å opprette besøksverter.

En Besøksvert skal ta i mot pårørende/venner, som etter avtale,  kommer til sykehjemmet på Tiller helse og velferdssenter for å besøke sin kjære. Det vil være et eget rom til besøk, men fortrinnsvis skal besøkene foregå utendørs. To frivillige bistår samtidig som besøksverter. Besøksverten skal hjelpe til med at rutiner for gjennomføring av besøk overholdes: 

  • Håndhygiene overholdes ved ankomst
  • 1 meters avstand overholdes 
  • Besøksvert triller rullestol om beboer har behov for rullestol
  • Avtalt besøkstid på 30 min overholdes
  • Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
  • Besøksvert er diskret tilstede ved besøkende

Besøksvert får opplæring før oppstart, får legitimasjonskort og har moralsk og etisk taushetsplikt.

Har du lyst til å bli frivillig besøksvert? Da håper vi å høre fra deg.


2020 © Sjetne frivilligsentral