Trimpoeng premier

Vintertrimmen er avsluttet, men fortvil ikke.; Det blir snart en ny Trimpoeng konkurranse!

Vår Trimpoengkonkurranse "Vintertrim med Sjetne frivilligsentral har pågått siden 1. desember 2020. Etter 4 måneder med fantastisk bra oppslutning var konkurranseperioden over 31.mars 2021. I løpet av de 4 månedene har det vært :

  • 73.149 innsjekk 
  • 360 registrerte deltakere, hvorav 264 har hatt minst 1 innsjekking
  • 69 turmål, hvor Sjetne frivilligsentral har vært det mest "populære" med 3957 innsjekkinger

Takk for mange hyggelige bilder og tilbakemeldinger. Vi tolker tilbakemeldingene som at dere har hatt mange fine turopplevelser.

Mange har etterspurt en sommertrim også, og vi håper dere blir glade når vi nå kan fortelle at vi går i gang med ny Trimpoengkonkurranse fra 1.mai og frem til 31.august! Vi sender epost med info om påmelding til alle som har vært registrert i vintertrimmen, men vil også lansere Sommertrimmen på frivilligsentralens sosiale medier. I pausen frem til 1. mai oppfordrer vi dere til å komme med tips til oss om nye turmål. En benk, ei hytte, en sted med fin utsikt, en hemmelig sted som du vet om og som passer fint som turmål i en Trimpoengkonkurranse.

Vi har i dag gjennomført trekning av premier for Vintertrimmen. Premielista er som følger:

Flest poeng:                    Ketil Arntzen                   gavekort City syd

Alle 69 turmål:                Martin Jakobsen             gavekort City syd

Alle 69 turmål:                June Horven Håpnes     gavekort City syd

Alle 9 nærrunder:          Brita Frengen Petersen gavekort City syd

Alle 9 nærrunder:          Ivar Nervik                       gavekort City syd


Trekning blant alle som har gått minst 50, 100 eller 200 turer:

                                          Håkon Granlund             gavekort Overaae

                                          Asbjørg Hårberg             gavekort City syd

                                          Johannes Hansen           gavekort City syd            

                                          Martin Kjøren                  gavekort City syd

                                          Stein Jakobsen                gavekort City syd

                                          Ingrid Indergård             gavekort City syd

                                          Sussie Oddvik                  gavekort City syd

                                          Jannike Granamo           gavekort City syd


Premiene kan hentes på Sjetne frivilligsentral mandag 12. april mellom kl. 10-19, ev ta kontakt med oss for annen overlevering. 

Vi retter en stor takk til våre lokale samarbeidspartnere. Støtt gjerne opp om dem!
2021 © Sjetne frivilligsentral