Frivillige i klasserommet

Av og til kan en lærer i et klasserom trenge assistanse av noen ekstra og frivillige hender som bidrar til at flere elever kan få hjelp og veiledning.

Aldersgruppe: 18 til 100 år

Tenk deg tanken på å være lærer og skulle lære ei gruppe på 15 elever å strikke eller sy med symaskin. Jo, flere ekstra hender som er med og bidrar, jo bedre muligheter har skolen og elevene for å lykkes med undervisningen i enkelte områder. Vi har i flere år hatt samarbeid med nærskolene våre og bidrar med frivillige som er hjemme på dagtid og kan hjelpe til med nettopp strikke og symaskin opplæring. Oppgaven føles veldig nyttig for alle frivillige. Vi trenger gjerne flere som kan bidra når skolene har behov og når det passer for deg. 

Ta kontakt med Sjetne frivilligsentral og finn ut mer om hvordan frivillig engasjement kan berike berike opplæringssituasjonen i skolene.

2024 © Sjetne frivilligsentral