Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018
2020 © Sjetne frivilligsentral