Vedtekter Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral ble stiftet 3. 12.2009. Siste vedtektsendringer er fra 16.02 21

Sjetne Frivilligsentral ble stiftet 3. desember 2009. Da ble også vedtektene godkjent. Gjennom årene har vedtektene blitt justert, sist på ekstraordinært årsmøte i Sjetne Bydelshus 16.02.2021.

Vedtekter Sjetne Frivilligsentral, med endring fra 2021

2021 © Sjetne frivilligsentral