Sammen etter skoletid (SES)

Sjetne frivilligsentral ønsker å bidra til at flest mulig barn i nærmiljøet skal ha en fritidsaktivitet å delta på. Barn i alderen 10-12 år ønskes velkommen til SES på tirsdagene i TOBB-hallen

Sjetne & Tillerbyen frivilligsentraler vil bidra til å oppfylle fritidserklæringen, og har derfor startet opp fritidsaktiviteten Sammen etter skoletid SES. Høsten 2023 har vi to fritidsaktiviteter gående, en for barn i Sjetnemarka og en for barn i området rundt Breidablikk skole. Fra 2024 vil vi også starte opp med SES for barn på Tiller.

Dette er SES

 • Målgruppe er barn i alderen 10-12 år (5-7 trinn). Viktig for oss er å nå frem til barn som kanskje ikke har funnet seg en annen fritidsaktivitet å delta på
 • Målet er å skape en trivelig og inkluderende fritidsaktivitet med godt måltid, artige og varierte aktiviteter bord aktiviteter, fysiske aktiviteter og ikek minst Generasjonsmøter.
 • De frivillige som sørger for gjennomføring av SES er seniorer fra nærmiljøet og elever/studenter i praksis ved ungdomsskoler, Videregående skoler og sosionom studenter.
 • Det er gratis å delta på SES
 • SES i Sjetnemarka foregår etter skoletid på tirsdager, kl. 12.00-14.00 i TOBB-hallen Sjetne IL

Samarbeidspartnere

SES i Sjetnemarka kan gjennomføres som et gratis tilbud takket være mange gode samarbeidspartnere:

 • Gjensidigestiftelsen gir økonomisk tilskudd
 • Sparebank1 SMN gir økonomisk tilskudd
 • Trondheim kommune gir økonomisk tilskudd
 • Bufdir gir økonomisk tilskudd
 • Sjetne skole bidrar med rekruttering av deltakere
 • Sjetne IL  bidrar med lokaler


Ønsker du å vite mer om SES? Ta kontakt med:
2024 © Sjetne frivilligsentral