Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å klare det trenger vi frivillige som har lyst til å være med på å bidra.

Det er mange måter du kan bidra på som frivillig for å skape trivsel i nærmiljøet. Du kan delta når det er vårdugnad, være kaffekoker, lede en trimgruppe, spille gitar, være natteravn, merke turstier, klippe en plen, lære bort noe du kan, lage plakater, være turvenn osv, osv. det finnes nesten ingen begrensning for hva frivillige tilknyttet en frivilligsentral kan gjøre.

Har du lyst til å bidra til at Sjetnemarka, Okstad og Tiller på en eller annen måte blir et enda bedre sted å bo, vokse opp og eldes? Da håper vi at du fyller ut dette skjemaet slik at vi får vite hvem du er.

Når vi får skjemaet tar vi kontakt med deg for en prat. Praten er helt uforpliktende og du bestemmer selv om du har tid eller lyst til å være med å bidra. Det er uansett du selv som avgjør hvor mye og når du har anledning til å delta som frivillige

2018 © Sjetne frivilligsentral