Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å klare det trenger vi frivillige som har lyst til å være med på å bidra.

Det er mange måter du kan bidra på som frivillig for å skape trivsel i nærmiljøet. Du kan delta når det er vårdugnad, være kaffekoker, lede en trimgruppe, spille gitar, være natteravn, merke turstier, klippe en plen, lære bort noe du kan, lage plakater, være turvenn osv, osv. det finnes nesten ingen begrensning for hva frivillige tilknyttet en frivilligsentral kan gjøre.

Har du lyst til å bidra til at Sjetnemarka, Okstad og Tiller på en eller annen måte blir et enda bedre sted å bo, vokse opp og eldes? Da håper vi at du fyller ut dette skjemaet slik at vi får vite hvem du er.

Når vi får skjemaet tar vi kontakt med deg for en prat. Praten er helt uforpliktende og du bestemmer selv om du har tid eller lyst til å være med å bidra. Det er uansett du selv som avgjør hvor mye og når du har anledning til å delta som frivillige

Flere dokumenter

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at Sjetnemarka og Okstad blir demensvennlige nærmiljø

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Trenger du en håndstrekning?

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever vi at rollene skifter.

Utlånsutstyr

Kanskje har frivilligsentralen utstyr som du kan låne i stedet for å kjøpe?

Vårt styre

På årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral 26. februar 2019 ble det valgt nytt styre.

Årsmøteprotokoller

Her vil du finne protokoller og årsmøtegodkjente dokumenter for Sjetne Frivilligsentral.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Sjetne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018

Åpningstider

Våre faste åpningstider er mandag til torsdag. I ferietider vil det være egne åpningstider.

Kontakt oss

Her ser du hvem vi ansatte ved Sjetne Frivilligsentral er, og hvordan du kan nå oss.

Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

Om nærmiljøet

Sjetne Frivilligsentral har definert sitt nærmiljø til å være Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller

PÅMELDINGER

Frivilligsentralen tilbyr jevnlig aktiviteter som vi må ha påmelding til.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sjetne frivilligsentral