Handlingsplan

På Frivilligsentralens årsmøte 26. februar 2019 ble handlingsplan for inneværende år vedtatt. Handlingsplanen viser hvilke satsningsområder vi ønsker å bidra på for et trygt og godt nærmiljø i år!


2019 © Sjetne frivilligsentral