Flere dokumenter

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at Sjetnemarka og Okstad blir demensvennlige nærmiljø

SjetneBODEN - utlån

10. desember åpner vi SjetneBODEN nærmiljøets egen utlånsbod. Her vil du gratis kunne låne skiutstyr, skøyter og annet fritidsutstyr.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Utlånsutstyr

Kanskje har frivilligsentralen utstyr som du kan låne i stedet for å kjøpe?

Årsmøteprotokoller

Her vil du finne protokoller og årsmøtegodkjente dokumenter for Sjetne Frivilligsentral.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Sjetne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018

Åpningstider

For å hensynsta smittevern, har vi begrenset åpningstid høsten 2020.

Kontakt oss

Her ser du hvem vi ansatte ved Sjetne Frivilligsentral er, og hvordan du kan nå oss.

Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

Om nærmiljøet

Sjetne Frivilligsentral har definert sitt nærmiljø til å være Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller

PÅMELDINGER

Frivilligsentralen tilbyr jevnlig aktiviteter som vi må ha påmelding til.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sjetne frivilligsentral