Om nærmiljøet

Sjetne Frivilligsentral har definert sitt nærmiljø til å være Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller

SJETNEMARKA

Den store utbyggingen i Sjetnemarka startet på slutten av 1960-tallet. På noen år forvandlet jordbruksarealet seg til tett småbygd, med lavbebyggelse. Pr. 1.1.2018 bor drøyt 3100 mennesker her, fordelt på ca 1000 boliger. Fra starten av har folk vært engasjert og interessert i å skape et godt og aktivt bomiljø med et rikt organisasjonsliv for ung og gammel. Sjetne skole er en 1-10 års skole med ca 550 elever. Sjetne barnehage er en kommunal barnehage mens Lunderhaugen barnehage er privat, i tillegg til mange mindre familiebarnehager. Coop Prix og Sjetne klipperi er eneste bedrifter i bygda. Linker til foreningslivet, skole og barnehage finner du her:

Sjetne Bydelshus er bygdas midtpunkt og har lokaler for utleie

Sjetne Frivilligsentral har som mål å gjøre det trygt, trivelig og aktivt i lag med alle 

Sjetne Idrettslag er et breddeidrettslag med nærmere 1500 medlemmer

Sjetne skolekorps er et ungdomskorps, kjent for sine korpsfestivaler

Sjetne pensjonistforening er en aktiv forening for nærmere 250 pensjonister i nærmiljøet

Sjetne teaterlag setter annethvert år opp lokal revy basert på lokale krefter

Sjetnekoret er et blandakor for voksne som bl.annet setter opp musikkabaret i bydelshuset

Sjetne pikekor et et lite kor for sang glade jenter

Tiller menighetsråd er menighetsråd for Sjetnemarka, Okstad og Tiller

Sjetne Horn & Ompa er et voksen korps som spiller og marsjerer i ompatakt

Sjetne arbeiderlag en en lokalforening av Trondheim arbeiderparti

Sjetne grendeutvalg er et samlende utvalg for lag og foreninger

Sjetne skole

Sjetne barnehage

Lunderhaugen barnehage


OKSTAD OG KROPPANMARKA

Med tett tilknytning til Sjetnemarka startet utbyggingen av Okstad og Kroppanmarka på starten av 1990 tallet. Idag bor nærmere 1800 mennesker her. Elever fra 1-4 trinn går på Okstad skole, men flytter over til Sjetne skole for å gå 5-10 trinn. Okstad og Kroppanmarka har felles organisasjonsliv med Sjetnemarka. Rema 1000 i Kroppanmarka er eneste butikk.


TILLER

Flere dokumenter

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at Sjetnemarka og Okstad blir demensvennlige nærmiljø

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Trenger du en håndstrekning?

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever vi at rollene skifter.

Utlånsutstyr

Kanskje har frivilligsentralen utstyr som du kan låne i stedet for å kjøpe?

Vårt styre

På årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral 26. februar 2019 ble det valgt nytt styre.

Årsmøteprotokoller

Her vil du finne protokoller og årsmøtegodkjente dokumenter for Sjetne Frivilligsentral.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Sjetne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018

Åpningstider

Våre faste åpningstider er mandag til torsdag. I ferietider vil det være egne åpningstider.

Kontakt oss

Her ser du hvem vi ansatte ved Sjetne Frivilligsentral er, og hvordan du kan nå oss.

Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å klare det trenger vi frivillige som har lyst til å være med på å bidra.

Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

PÅMELDINGER

Frivilligsentralen tilbyr jevnlig aktiviteter som vi må ha påmelding til.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sjetne frivilligsentral