Utlånsutstyr

Kanskje har frivilligsentralen utstyr som du kan låne i stedet for å kjøpe?

Vårt mål er å være en hjelpende hånd for nærmiljøets lag og foreninger. Derfor har vi gått til anskaffelse av litt teknisk utstyr som kanskje din forening kan ha bruk for å låne?

For utendørsarrangement:
*
4 paviljonger med tak

Teknisk utstyr for bruk i bydelshuset:
* Projektor
* Forsterkeranlegg med trillehjul
* Flippover
* Mikrofon


Kontorutstyr, hvor vi kan hjelpe deg med diverse:
* Lamineringsmaskin A4 og A3 format
* Stiftemaskin som stifter hefter i A5 format
* Fargeprinter og kopieringsmaskin (for mindre kopieringsoppdrag)


Litt diverse:
40 stk hvite duker i fløyel
* Bordflagg
* Tombolaårer og trekkemaskin

* SekketralleMange spør om muligheten for å bruke våre lokaler.
Til det svarer vi at vi gjerne låner ut lokalene så lenge det skal foregå aktivitet.
Vi vi helst ikke låne det ut til møter, men noen få ganger kan vi gjøre unntak.
Vi avgjør selv hvilke unntak vi gjør...
Men, har du lyst til å bruke rommet for en strikkeklubb, kortspillgruppe eller lignende, hvor aktiviteten kan knyttes opp mot frivilligsentralen så stiller vi gjerne rommet til disposisjon.


 

 


Flere dokumenter

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at Sjetnemarka og Okstad blir demensvennlige nærmiljø

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Trenger du en håndstrekning?

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever vi at rollene skifter.

Vårt styre

På årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral 26. februar 2019 ble det valgt nytt styre.

Årsmøteprotokoller

Her vil du finne protokoller og årsmøtegodkjente dokumenter for Sjetne Frivilligsentral.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Sjetne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018

Åpningstider

Våre faste åpningstider er mandag til torsdag. I ferietider vil det være egne åpningstider.

Kontakt oss

Her ser du hvem vi ansatte ved Sjetne Frivilligsentral er, og hvordan du kan nå oss.

Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å klare det trenger vi frivillige som har lyst til å være med på å bidra.

Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

Om nærmiljøet

Sjetne Frivilligsentral har definert sitt nærmiljø til å være Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller

PÅMELDINGER

Frivilligsentralen tilbyr jevnlig aktiviteter som vi må ha påmelding til.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sjetne frivilligsentral