Senior 65+

Nærmiljøet har mye å velge i for deg som har kommet i godt voksen alder

Aktiviteter

Kommende hendelser

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 05.07 12:00 Bingo Frivilligsentralen
Tir 02.08 12:00 Bingo Frivilligsentralen
Tir 06.09 12:00 Bingo Frivilligsentralen
Tir 04.10 12:00 Bingo Frivilligsentralen
Tir 11.10 14:00 Rocketurne Sjetne bydelshus
2022 © Sjetne frivilligsentral