Åpen idrettshall

I vinterhalvåret inviterer vi til Åpen idrettshall, hvor du selv tar del i hvilken aktivitet som skal foregå i hallen

Aldersgruppe: For alle

OM ÅPEN HALL

Frivilligsentralen samarbeider med Sjetne IL om Åpen hall. Vi har fått tilskuddsmidler fra Trondheim kommune for å gjennomføre 3 timer med åpen hall fra medio oktober 2020 til medio mars 2021.

Tanken med åpen hall er at det er deltagerne som selv blir enige om hvilke aktiviteter man vil drive med. Kanskje blir det kanonball, basketball og volleyball på hver sin bane? Eller turn og innebandy? Det bestemmer dere selv. Alle som kommer rydder selv inn aktivitetsutstyr etter seg før de drar.

Pga coronapandemien er vi litt usikker på når vi kan starte opp høsten 2020.

Planen er å gjennomføre Åpen hall på følgende måte:

  •  Åpen hall for familier lørdager kl. 16.00-17.30
  • Åpen hall for ungdom i alderen 13-20 år lørdager kl. 17.30-19.00


Hva kan frivillige bidra med: Vi trenger frivillige til å delta som 

  • aktivitetsledere (være tilstede og se til at alt går greit for seg) 
  • smittevern (registering og hygiene)


Har du lyst til å bidra som frivillige? Ta kontakt med Sjetne frivilligsentral her

2020 © Sjetne frivilligsentral