En-til-en-hjelp

Om vi har frivillige som kan bidra, så kan vi noen ganger løse oppdrag overfor enkeltmennesker.

Aldersgruppe: 14 til 100 år

OM EN TIL EN HJELP

Det hender at enkeltmennesker/pårørende/ hjelpeinstanser kontakter frivilligsentralen og ber om hjelp/bistand til ulike oppgaver for enkeltmennesker i nærmiljøet. Dette kan være følge til butikk, turvenn, stryke en gardin,snømåking,  rake i hagen o.l. Når frivilligsentralen får slike spørsmål, så svarer vi bestandig at vi må undersøke om vi har frivillige som ønsker å bidra. Vi er tydelige på at vi ikke formidler oppdrag hvor det skal betales lønn for arbeidet. Om vi kan si ja, eller nei til de ulike forespørslene som kommer avhenger derfor av om vi har frivillige som har lyst og anledning til å påta seg oppdraget. Noen ganger kan det la seg løse, mens andre ganger må vi si nei. Vi håper på forståelse av at det til en hver tid er tilgangen på frivillige som avgjør svaret fra oss. Vi gjør oppmerksom på at frivilligsentralen aldri spør frivillige om å påta seg oppdrag som f.eks; flytteoppdrag, større vedlikeholdsoppdrag, renhold, hygienetiltak o.l.

 

Når foregår en-til-en-hjelp

Dersom vi har frivillige som har sagt seg villige til å bidra med ulike hjelpeoppdrag overfor enkeltpersoner så kan frivilligsentralen formidle kontakt. Vi gjør oppmerksom på at det slett ikke er alle oppdrag vi klarer å løse. rett og slett fordi det er frivillige som skal bidra og da bestemmer de frivillige selv hva de ønsker og ikke ønsker å delta på.

 

Målgruppe:

Du som trenger en hjelpende hånd til småoppdrag du selv ikke klarer å løse.

 

Hva kan frivillige bidra med:

Her kan mulighetene være mange. Oppgaver som kan la seg løse er f.eks; hjelp til å sy i en knapp, Pc hjelp, kjøre hageavfall, luke ugress, henge opp gardiner, følge til lege, turvenn, handlehjelp, snømåking o.l.

 

Kan du bidra som frivillig? 

Meld deg gjerne som frivillig på sjetne.frivilligsentral.no, under rubrikken "Vi trenger frivillige". Huk av for en-til-en-hjelp, eller annen aktivitet. Du kan også melde deg som frivillig til Sjetne frivilligsentral her
2024 © Sjetne frivilligsentral