Arrangement

Med ujevne mellomrom inviterer vi til større eller mindre arrangement, og vi har behov for frivillige til å bidra i mange ulike oppgaver på arrangementet.

Aldersgruppe: For alle

Kommende arrangement er:


OM ARRANGEMENT

Arrangement kan være så mye. En impulsiv minikonsert i parken, en hyggelig trekkspillstund på frivilligsentralen, en vandretur med historieformidling, en rockekonsert, et middagsarrangement, en markedsdag, og mye, mye mer.

Når og hvor arrangerer frivilligsentralen arrangement:

Vi legger inn arrangement når vi ser at det passer seg.

Målgruppe:

Først og fremst du som er hjemme på dagtid, men arrangement kan også foregå på kveldstid og i helger.

Hva kan frivillige bidra med:

Som regel trengs det frivillige til å markedsføre, rigge opp, stå for enkel servering og rydde. Men, frivillige kan gjerne stå for selve underholdningen på arrangementet. Kanskje kan du spille gitar, trylle, synge eller fortelle gode trønderskrøner. Alle som har lyst til å bidra med noe ønsker frivilligsentralen å heie fram!

Kan du bidra som frivillig? Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her.


2024 © Sjetne frivilligsentral