Matutdeling

Frivilligsentralen har matutdeling med fortsatt spisbar mat fra Matsentralen

Aldersgruppe: For alle

OM MATUTDELING

Frivilligsentralen er medlemsorganisasjon hos Matsentralen i Trondheim, og kan med det hente ut overskuddsmat for videreutdeling. En gang i måneden henter frivillige fra Sjetne Frivilligsentral  og Tiller menighet mat fra Matsentralen og deler ut til noen som trenger ekstra hjelp i hverdagen.  Om du har lav økonomi og trenger ekstra hjelp i hverdagen, ta kontakt med diakon Kaarina Kauppila.     

Før førstegangs oppmøte fyller man ut et søknadsskjema og blir registrert etter en liten samtale. Vi ber ikke om noen form for dokumentasjon på hvorfor du søker hjelp til mat. Vi har taushetsplikt.

Et husstand kan få mat ved behov en gang i måneden. Maten hentes enten fra Tiller menighetssenter, Romemyra 66 eller fra Sjetne Frivilligsentral, Parallellen 18. Om du har vanskeligheter med å hente mat på grunn av helsesituasjonen, prøver vi å finne en løsning.

Vi setter pris på om du formidler muligheten for matutdeling til andre som kanskje kan ha behov for å vite om aktiviteten. 

For datoer og nærmere info ta kontakt med diakon Kaarina Kauppila, e-post kk876@kirken.no eller tlf. 48238105. Eller ta direkte kontakt med Siri Kvande på Sjetne frivilligsentral tlf 94127844.

Her kan du lese mer om Matsentralen

Hva kan frivillige bidra med:

Vi trenger frivillige til å kjøre bil og hente ut mat fra Matsentralen. 

Har du lyst til å bidra som frivillig med matutdeling? Ta kontakt med Sjetne frivilligsentral her, eller gå inn på sjetne.frivilligsentral.no under fanen "Her kan frivillige bidra" og kryss av for frivillig på matutdeling.

Neste Matutdeling

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 05.07 12:00 Matutdeling Sjetne frivilligsentral
Tir 23.08 12:00 Matutdeling Sjetne frivilligsentral
Tir 27.09 12:00 Matutdeling Sjetne frivilligsentral
Tir 18.10 12:00 Matutdeling Sjetne frivilligsentral
Tir 22.11 12:00 Matutdeling Sjetne frivilligsentral
2022 © Sjetne frivilligsentral