Besøksvert helse & velferdssenter

Besøksvert på Tiller helse&velferdssenter igangsettes for at pårørende skal kunne få møte sine kjære på sykehjem igjen.

Aldersgruppe: 40 til 80 år

Om besøksvert på Tiller helse & velferdssenter:

Under koronapandemien har alle helse&velferdssenter og helsehus vært stengt. Pårørende har ikke fått besøkt sine kjære på sykehjemmene. Trondheim kommune åpner nå opp for at besøk mellom pårørende og beboere igjen kan gjennomføres, men under svært tilrettelagte forhold.  For å legge tilrette for besøk mellom pårørende og beboere ønsker Tiller helse & velferdssenter å opprette besøksverter.

Hva kan frivillige bidra med:

Besøksvert skal ta i mot gjestene som kommer til sykehjemmet på Tiller helse og velferdssenter for å besøke sine nærmeste familie eller venner. Besøkene skal fortrinnsvis foregå utendørs.

Besøksverten skal hjelpe til med at avtalte rutiner for gjennomføring av besøk overholdes: 

  • Håndhygiene overholdes ved ankomst
  • 1 meters avstand overholdes også her
  • Besøksvert triller rullestol om beboer har behov for rullestol
  • Avtalt besøkstid på 30 min overholdes
  • Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
  • Besøksvert er diskret tilstede ved besøkene

Besøksvert får legitimasjonskort og har moralsk og etisk taushetsplikt.


Har du lyst til å bidra som frivillig? Meld deg gjerne på sjetne.frivilligsentral.no, under rubrikken "Vi trenger frivillige" Huk av for besøksvert.

Du kan også kontakte oss på post@sjetne.frivilligsentral.no eller telefon 9412 7844


2020 © Sjetne frivilligsentral