Demensvennlig nærmiljø

Vi vil bidra til at Sjetnemarka og Okstad skal være demensvennlige nærmiljø

Aldersgruppe: For alle

Stadig flere i Norge får diagnosen demens. Sammen må vi bidra til personer med demens og deres pårørende skal ha gode og aktive liv i sitt eget nærmiljø.

Frivilligsentralen setter i 2019 fokus på at vi alle kan bidra. Vi startet opp med et temamøte 30.januar 2019.


2020 © Sjetne frivilligsentral