Demensvennlig nærmiljø

Vi vil bidra til at Sjetnemarka og Okstad skal være demensvennlige nærmiljø

Aldersgruppe: For alle

Stadig flere i Norge får diagnosen demens. Sammen må vi bidra til personer med demens og deres pårørende skal ha gode og aktive liv i sitt eget nærmiljø.

Frivilligsentralen setter i 2019 fokus på at vi alle kan bidra. Vi startet opp med et temamøte 30.januar 2019.

OM DEMENSVENNLIG NÆRMILJØ


Hvordan involverer frivilligsentralen seg i demnesvennlig nærmiljø


Målgruppe:


Hva kan frivillige bidra med:


Kan du bidra som frivillig? Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her.

2021 © Sjetne frivilligsentral