En-til-en-hjelp

Vi prøver så godt vi kan å knytte kontakt mellom mennesker som trenger en håndstrekning og frivillige som har anledning til å hjelpe.

Aldersgruppe: 14 til 100 år

Om en-til-en-hjelp

Dette er oppdrag som enkeltmennesker som bor i nærmiljøet spør frivilligsentralen om vi kan hjelpe dem å løse. Det er rett og slett en håndstrekning i hverdagen. Som oftest er det enkelt oppdrag vi får spørsmål om, men noen ganger kan det også være oppdrag som foregår etter faste tidspunkt.  Frivilligsentralen formidler ikke oppdrag som vedlikeholdsarbeid, renhold, hygienetiltak osv.


Når foregår en-til-en-hjelp

Dersom vi har frivillige som har sagt seg villige til å bidra med ulike hjelpeoppdrag overfor enkeltpersoner så kan frivilligsentralen formidle kontakt. Vi gjør oppmerksom på at det slett ikke er alle oppdrag vi klarer å løse. rett og slett fordi det er frivillige som skal bidra og da bestemmer de frivillige selv hva de ønsker og ikke ønsker å delta på.


Målgruppe:

Du som trenger en hjelpende hånd til småoppdrag du selv ikke klarer å løse.


Hva kan frivillige bidra med:

Her er mulighetene mange. Enkeltoppdrag kan være så mangt; sy i en knapp, Pc hjelp, kjøre hageavfall, luke ugress, henge opp gardiner, følge til lege, turvenn, handlehjelp, snømåking osv, osv. 


Kan du bidra som frivillig? Meld deg som frivillig på sjetne.frivilligsentral.no, under rubrikken "Vi trenger frivillige". Huk av for en-til-en-hjelp.

Du kan også kontakte oss på post@sjetne.frivilligsentral.no eller på telefon 9412 7844


2020 © Sjetne frivilligsentral