Friområder, skog og sti

Vi har mange friområder, stier og benker i nærmiljøet vårt som trenger jevnlig vedlikehold og oppgraderinger

Aldersgruppe: 2 til 90 år

Noen av disse områdene har vi satt oss som mål å utvikle, vedlikeholde og gjøre mer tilgjengelig for oss som bor i Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og på Tiller. Til dette trengs gode ideer, økonomisk støtte, tillatelser og dugnadsinnsats.

De områdene vi på Frivilligsentralen har øverst på prioriteringslista er:

1. Gapahuk og bålplass på Storhaugen

Storhaugen er et område som blir flittig brukt av skole og barnehagebarn. Området er bra, men med litt innsats kan Storhaugen bli enda mer egnet. Den gamle gapahuken som står på toppen er ødelagt og må rives. Bålplassen kan ikke brukes, og det mangler benker. Området er også flott med tanke på utvikling av et spennende leikeområde med utgangspunkt i naturlig materiale.

Høsten 2018 gjorde elever ved Sjetne skole en stor innsats for å fjerne trær, gress og nyskudd, slik at det igjen ble mulig å nyte utsikten fra toppen.

Høsten 2019 har FAU i Sjetne barnehage og Frivilligsentralen sendt inn søknad til Gjensidigestiftelsen med ønske om tilskudd for å rive gammel gapahuk, bygge en ny stor gapahuk og kjøpe inn en stor og solid grill. Vi har signert 10 års leieavtale med Geno som eier området. Dersom vi får tilskudd via Gjensidigestiftelsen, er vi klar til å starte dugnadsarbeidet i april 2020.


2. Få omgjort skatebakken i Lunderhaugen til akebakke


3. Balløkka i Haldor Flatens veg
Hva kan frivillige bidra med:

Grave en grøft, legge en fiberduk, bære sand, bruke ryddesag/gresstrimmer, plukke søppel, sette opp skilt, navngi snarveier osv.

2020 © Sjetne frivilligsentral