Frivillige på helse & velferdssenteret

Som frivillig på Tiller helse & velferdssenter, er du med på å berike hverdagen til både beboere og ansatte.

Aldersgruppe: For alle

Jo flere hender som tar et tak for eldreomsorgen, jo mer livsglede kan det bli. Det er mange oppgaver frivillige kan bidra med for å bringe livsglede til beboerne og en hjelpende hånd til de som arbeider der. Frivillige oppgaver kan være; turvenn, rullestoltriller på tur eller sykkelpilot. Hjelpe til på felles arrangement som; bingo, grilling, utflukter, konserter og andre tilstelninger. Kanskje har du selv et forslag til noe du kan bidra med som frivillig for å bringe enda mer Livsglede inn på Tiller helse & velferdssenter?

Ta kontakt med Sjetne frivilligsentral og finn ut mer om hvordan frivillig engasjement kan berike hverdagen til beboere og ansatte på et helse og velferdssenter.

2024 © Sjetne frivilligsentral