Innsats for andre Sjetne

Vi legger til rette for at elever på valgfag "innsats for andre" kan bidra til et trygt, trivelig og aktivt nærmiljø.

Aldersgruppe: 14 til 16 år

OM VALGFAG INNSATS FOR ANDRE

Sjetne skole og Sjetne Frivilligsentral har i mange år hatt et svært godt samarbeid rundt aktivisering av elever på valgfag. Elever i ungdomsskolen har anledning til å velge et valgfag som heter Innsats for andre, med 2 timer pr. uke. Faget skal gi elevene kunnskap slik at de kan se og vurdere igangsetting av tiltak som nærmiljøet mangler. Gjennom årene har svært mange trivelig tilbud blitt igangsett takket være elevers innsats.

Når foregår det:

Fortrinnsvis i skoletiden på torsdager kl. 14.00-15.30 gjennom skoleåret, men elevene stiller også opp i helger og på kveldstid.

Målgruppe:

Ungdomsskoleelever i alderen 13-16 år.

Hva kan frivillige bidra med:

Vi trenger voksne frivillige til å stille opp når elever inviterer til aktiviteter og også til å assistere ved gjennomføring av aktiviteter som elevene inviterer til. Frivillige som deltar på aktiviteter med barn og unge må ha gyldig politiattest.

Har du lyst til å bidra som frivillig? Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her.

2021 © Sjetne frivilligsentral