Lokal historie

I samarbeid med Sjetne pensjonistforening tar vi vare på lokalhistorien.

Aldersgruppe: 40 til 80 år

OM LOKALHISTORIEN

Historien gir ofte svar på hvorfor ting er som de er. Etter flere års arbeid kunne vi sammen pensjonistforeningen i fjor utgi en historiebok på 140 sider om Sjetnemarkas historie. Mye gjenstår enda før det endelige resultatet kan foreligge. det er mye stoff som skal skrives og bilder som skal samles inn. Ikke minst gjenstår det viktige arbeidet med å få det innsamlede stoffet digitalisert til en web versjon.

Når foregår det:

Kontinuerlig.

Målgruppe:

Alle som er opptatt av vår historie og på en eller annen måte kan være med å delta.

Hva kan frivillige bidra med:

I det arbeidet som nå ligger foran oss med digitalisering av stoff og bilder, vil vi gjerne komme i kontakt med deg som kan litt om dette. 

Har du lyst til å bidra som frivillig: Ta kontakt med Sjetne Frivilligsentral her.2022 © Sjetne frivilligsentral