TelefonVenn.no

En hyggelig telefonsamtale kan være god medisin for et annet menneske, nå når vi oppfordres til å ikke møtes.

TelefonVenn.no er bygd på innspill fra flere Frivilligsentraler, og iverksettes i den spesielle situasjonen Norge befinner seg i under korona pandemien.


Målgruppen vi ønsker skal få seg en ringevenn er personer i karantene eller isolasjon pga smittefare. Men like viktig er også eldre som plutselig har blitt uten faste møtepunkter.  

Telefonsamtalen du som ringevenn kan glede et annet menneske med kan vare 5-20 minutter og foregår på en tid begge er enige om. Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. Du som TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. Du har fokus på å lytte, bekrefte og henvise til andre instanser ved behov for mer enn en god samtale.
 
 TelefonVenn.no er en livssynsåpen og inkluderende tjeneste der man har respekt for den andres tro og livssyn.


 Hvordan bli telefonnvenn

Gå inn på sjetne.frivilligsentral.no. Øverst på hjemmesiden vår vil du finne en avkrysningsboks hvor det står «Jeg kan bidra» Huk av for telefonvenn.no og fyll ut den informasjonen du blir bedt om. Svarene kommer rett inn til Sjetne frivilligsentral.

 • Du bekrefter en taushetserklæring ved registrering.
 • Når du har registrert deg, tar vi kontakt med deg og du får 1-3 navn og telefonnummer som du ringer til 1-2 ganger i uka.
 • Du bruker din egen telefon
 • I første samtalen sier du navnet ditt og oppgir ditt telefonnummer og adresse så den andre føler seg trygg på deg. Du sier du er TelefonVenn fra Frivilligsentralen og spør om du skal ringe 1 eller 2 ganger i uka. Dere avtaler tid som passer begge.
 • Hvordan være en telefonvenn? Gode tips kommer her.
 • Frivilligsentralen vil holde kontakt med deg for å høre hvordan det går
 • Når du vil avslutte som TelefonVenn, gir du først beskjed til Frivilligsentralen og blir enig med daglig leder om du selv eller Frivilligsentralen skal gi beskjed til den du har vært TelefonVenn med.
 • Når en TelefonVenn slutter, vil alltid Frivilligsentralen følge opp begge parter med en samtale.
 • Telefonvenner skal ikke gjøre ærender for den de ringer til


Hvordan få tildelt TelefonVenn

 • De som ønsker en telefonvenn melder seg til sin lokale frivilligsentral. 
 • Frivilligsentralen vi så finne en telefonvenn som ser ut til å passe fint til deg.
 • Frivilligsentralen gir ditt navn og telefonnummer til en TelefonVenn som ringer deg for å avtale når og hvor ofte du vil ha en samtale.
 • Når du ikke lenger vil ha telefonsamtaler, sier du ifra til frivilligsentralen.


Du kan lese mer om TelefonVenn.no her. Generelt om TelefonVenn

 • Noen er redde og engstelige og det vil være lurt å ha fokus på å skape trygghet, derfor anbefales det å snakke om temaer som gir en pause fra alle bekymringene noen har.
 • De frivillige er ikke eksperter på Korona viruset eller andre sykdommer, og bør derfor ikke gi råd som kan oppfattes som faglige eller sanne.
 • Noen ganger kan det hende at den eller de du snakker med forteller eller tar opp ting som de opplever er vanskelig. Der det oppstår situasjoner hvor personen du snakker med har behov for ytterligere samtale eller støtte ber vi om at det henvises videre til andre tjenester som Kirkens SOS, Mental Helse, Ungprat eller lignende. 2020 © Sjetne frivilligsentral